Nevroz Bayramı ve Demirci Kawa Efsanesi

Nevroz bayramı ve kawa hikayesi
  • Kundir

Bundan 4350-4400 Yıl önce gerçekleşen Demirci Kawa ve Dehak olayı ile kutlanan Newroz bayramı bir efsaneye dayandırılmaktadır.

Demirci Kawa ve dönemin zalimlerinden olan Kral Dahhak arasındaki efsane çeşitli rivayetlerle anlatılıp Kürt tarihi içerisinde yer almıştır.. Demirci Kawa ve Zalim Dahhak’ın olayı yaşanan veya yaşanması muhtemel olan bir efsaneden ibaret olduğu için birçok farklı şekilde anlatılabilmektedir. Bizde en uygun ve gerçeğe en yakın olan şekilde kısaca olaya dahil olmak istedik..

NEvroz bayramı ve kürtler

Kürtçe’de New/Nû “Yeni”, Roj ise “Gün” anlamına gelmektedir. 21 Mart Baharın gelişi ile  birçok kavim/ırk bayram ve şenlik eşliğinde nevrozu kutlar, fakat nevroz’un en çok özdelleştiği ırk Kürtler olarak bilinir. Ve Kürtlerin Milli bir bayramı olarak kabul edilir… Diğer ırklarda newroz sadece baharın gelişi olarak kutlanılır iken Kürtlerde Demirci Kawa efsanesi sayesinde bir halkın özgürlüğü ve zulme karşı baş kaldırısını da içinde yer almaktadır.

Şimdi biz Demirci Kawa yani Kawayê Hesinker’in efsanesine başlayalım…

Demirci Kawa

Dediğimiz gibi bundan yaklaşık 4400 Yıl önce İran Kürdistanı(Rojhelat) Asurlar egemenliği altında iken Dehak adında bir Asur Kralı yaşamaktaydı.. Bu Kral halkına zulmeden kendi heva ve hevesleri için herşeyi meşru gören bir kişiliğe sahipti..

 

Günün birinde bu kralın omuzları arasında iki karayılan peydahlanır. Çeşitli tabiplere görünen Kral çözümü bulamaz ve yılanlar her geçen gün kendisine acı çektirdiği gibi büyümeye başlarlar.. Birgün saraya uğrayan bir tabip kralın omuzları arasındaki yılanların tedavisi için hergün 2 genç beynine ihtiyaç olup omuzlarına sürülmesini söyler..

Nevroz bayramı ve Demirci kawa

Tabibin bu sözünden sonra o bölgedeki gençler için artık yaşam bir zehirden de acı olur.. Dehak hergün düzenli olarak bölgedeki Kürt gençlerini yakalatıp, başlarını keserek beyinlerini ezip omuzlarındaki yılanlara sürmeye başlar..

 

Dehak’ın sarayında 2 yardımsever aşçı varmış bu aşçılar gençlere acıdıkları için hergün gelen 2 gençten birini alıp diğerini serbest bırakırlardı. Serbest bıraktıkları gencin yerine koyun beynini alıp diğer gencin beyni ile karıştırırlardı böylece 100’lerce gencin kurtuluşuna vesile olurlar.. Serbest bırakılan gençler dehaktan kaçıp dağlara çekilip yaşarlardı..

 

Birgün Dehak getirilen beyin tasının içinde bir koyun tüyü bulur bunu görünce durumu anlar ve deliye döner. Bu günden sonra askerlerinin bire bir gidip gençleri getirmesini emreder..

 

Günler böyle devam ederken Dehak’ın askerleri hergün 2 genci almak için çarşıya inerdi. Durum öyle bir yere gelir ki neredeyse şehirde genç nesil kalmaz.. Bu durumdan endişe eden halk gençleri alıp dağlarda saklanmalarını sağlarlar. Dağlarda saklanan gençler uzun süre oralarda yaşamaya başlarlar.. Halk güçsüz olduğu için ne kadar Dehak’a tepkili olsalar da ellerinden birşey gelmez, Dehak’ın gücü karşısında çocuklarını kendi elleri ile vermeye başlarlar…

NEvroz bayramının tarihi

Dehak’ın hergün aldığı 2 genç için halk çareler üretmeye çalışırken sarayın birkaç kilometre uzağında Kawa adında bir demirci ustası yaşarmış.. Kawa cesuri, korkusuz ve zülme karşı bir kişiliğe sahipti. Kawa 7 evladını Dehak’ın omuzlarındaki yılanlar için vermiştir sıra son evladına gelince Dehak’a karşı tavır alır ve son çocuğunu vermeme kararı alır. Kawa çocuğunu vermemek için direttirken bir taraftan da halkı Dehak’a karşı kışkırtır ve ona karşı başkaldırı yapmaya çağırırdı..

 

Kawa’nın çocuğunu vermediğini duyan Dehak onu saraya davet eder 21 Mart yani nevroz bayramı günü saraya çağrılan Kawa gitmeden önce Dehak’ı öldürmeyi aklına koyar ve halka yaptığı örgütlemeyi daha da artırır.. Hergün halkın içinde gezen Kawa onlara “21 Mart günü Dehak ile görüşeceğini ve onu öldüreceğini söyler, eğer onu öldürürsem saray’ın çatısından büyük bir nevroz ateşini yakarım, bu ateşi gördüğünüz gibi sizlerde ateşlerinizi yakıp mühimmatlarınız ile sarayın içine saldırın” talimatlarını verir..

 

Kawa Dehak’ın teklifi ile saraya girerken planını uygulamak için harekete geçer. Dehakla görüştüğü an sarayın içindeki baltalardan birini alıp Dehak’ın kafasını gövdesinden koparır. Dehak’ın başını gövdesinden kopardıktan sonra çatıya gidip büyük bir ateş yakar, onun ateşini gören şehir halkı ve dağlara kaçan gençlerde ateş yakmaya başlarlar ve hep beraber saraya doğru saldırıya geçerler..

Nevroz ne demektir

Böylece Kawa önderliğinde bir zulm son bulur.. Öldürülen Dehak ile beraber halk ve gençler şehirde tekrar huzur içinde yaşamaya başlarlar. Bu efsaneden ötürü her 21 Mart baharın gelişi ile Kürtler arasında bahar ve direnişin sembolü olan Demirci Kawa destanı beraberce kutlanılır..

 

Kawanın Dehak’ı öldürmesinden sonra her ne kadar yeniden zalim Dehaklar çıkmış olsalar da, onların karşısında korkusuzca direnen Kawa’larda hep var olmuştur…
  • Kürtçe-Türkçe Newroz Bayramı Kutlama Mesajları ve Sözler | Kundir
    2 hafta önce

    […] takip edip makallelerimizi okuyanlar Nevroz Bayramı ve Demirci Kawa Efsanesi Konulu makallemizde detaylıca Newroz Neden Kutlanılır?, Newroz’un kutlanılışı, Newroz […]

    1